Написано от Админ на .

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ

pdf - РЕШЕНИЕ № РУ-7-ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

Печат