Написано от Админ на .

 

Решение № РУ-10-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на
Програма за опазване на околната среда на Община Главиница 2021-2028 г., включително раздел
"Лечебни растения" и Програма за управление на отпадъците на Община Главиница 2021-2028 г. pdf

 

 

 

 

Печат