Написано от Админ на .

 

komar 1      СЪОБЩЕНИЕ

Община Главиница уведомява всички собственици на пчелни семейства и жители на Община Главиница, че на 18 юли 2019 г. /четвъртък/ от 5.00 часа до 10.00 ч. ще се извърши авиационна обработка срещу популацията на комари с препарат  „Ефциметрин 10ЕК”, активно вещество Циперметрин. Подлежащите на третиране терени  са неурбанизираните площи в ивица до 2 км южно от брега на р. Дунав.

Въздушната обработка се извършва според Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

Общинска администрация Главиница

16 юли 2019

 

 

Печат