Издаване на Заповед за отсичане и изкореняване на дълготрайни декоративни и/или с историческо значение дървета

Написано от Админ на .

 

Издаване на Заповед за отсичане и изкореняване на дълготрайни декоративни и/или с историческо значение дървета

Необходими документи:

doc smallЗаявление по образец;

Срокза изпълнение: 1 месец

Цена на услугата: безплатна

Забележка: Услугата е платена, когато дърветата са в частна собственост, а Общината я извършва за сметка на собственика, по негово искане.

 

Печат