СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0113-C01 Община Главиница в качеството си на бенефициент проект No BG05M9OP001-2.040-0113-C01 „Осигуряване на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

От 01.08.2019 г. до 08.08.2019 г. вкл. ще се приемат заявления от кандидатите за предоставяне на мобилна здравно-социална услуга.  pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт