Написано от Админ на .

 

СЪОБЩЕНИЕ - На 26 септември 2017г. от 10:00 часа в Конферентна зала на община Главиница се проведе откриваща Пресконференция по Компонент 1 по проект №BG05M9OP001-2.005-0136

 

Печат