• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Уважаеми жители на Община Главиница, Община Главиница подготвя проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 -Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни ...

HeaderGlalvinitsa2020

 

Уважаеми жители на Община Главиница,

  Община Главиница подготвя проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 -Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ).

В изпълнение на изискванията на процедурата, Община Главиница обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд.

 

Допустими целеви групи са:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

  Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Тутракан.

Всеки желаещ следва да представи попълнени следните документи:

- Приложение № 2   Заявление – декларация – по образец;

- Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице – по образец.

Желаещите да бъдат включени, които живеят в населените места на община Главиница могат да подадат своите заявления и подкрепящите документи към тях при кметовете на селата, а жителите на гр. Главиница – в канцеларията на Домашен социален патронаж гр. Главиница  в срок от 09.12.2020г. до 17.00 часа на 15.12.2020г.

            За допълнителна информация може да се обърнете към г-жа Бирсен Зафер, ст.спец. „Социални дейности“ – тел. връзка 0885 052 404.

Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт