ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

 

Календар за местни данъци и такси

 По Закона за местни данъци и такси дължите:

 


Печат