Написано от Админ на .

 

00 download - ЗАПОВЕД №РД-01-81 / 27.02.2020 - относно: Общински горски територии забранени за паша на селскостопански животни по землища

 

 

Печат