• Начало
  • ДОКУМЕНТИ
  • График за добив на дървесина съгласно чл. 9 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт