Написано от Админ на .

 

- ЗАПОВЕД № РД-01-319 /30.10.2017 - относно: границите на районите, видът на предлаганата услуга и честотота на сметоизвозване на твърди битови отпадъци за 2018 г. pdf

 

Печат