Плащане на местни данъци и такси

Написано от Админ на .

    

ОТДЕЛ “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

     СТАЯ  1   -  Каса и счетоводство, телефон – 08636 / 21 52

     СТАЯ  2   -  Приемане на данъчни декларации, издаване на данъчни оценки и удостоверения

     СТАЯ  3   -  Началник, телефон – 0889746070

 

Данъци и такси към община Главиница се заплащат:

    1. в брой в касите на общината, находящи се в гр. Главиница, ул. Витоша №44, ет.1, стая №1;

    2. по банков път - по банковата сметка на общината;

    3. с пощенски запис;

    4. ПОС терминал;

    5. еPay;

Печат