С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

                                                          № 137/23.11.2022г.

ДО: Наследници на Мария Стефанова Тодорова– ул. Генерал Скобелев № 11 ,с. Стефан Караджа

 1. Анка Елезова Христова
 2. Веска Илиева Радева
 3. Илиян Георгиев Помаков
 4. Гюлбахар Сюлейман Помакова
 5. Сунай Садък Милков
 6. Орхан Садък Помак
 7. Илхан Садък Помак
 8. Джумалъ Мехмед Токолу
 9. Борянка Алексиева Токолова
 10. Иванка Алексиева Станкова

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Главиница, Дирекция МДТ при Емине Динчерова Мюмюн – Юрисконсулт за връчване на Акт за установяване на задължения по чл. 107 ал. 3 от ДОПК № 2789-1-1/24.02.2022г.

Адрес на офиса на Дирекция МДТ: гр. Главиница ул. Витоша № 44 ет. 1 ст. 102. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК същият ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Дата на окачване: 24.11.2022г.

Дата на смъкване: 07.12.2022г.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.