С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

                                                          № 135/23.11.2022г.

ДО: Наследници на Хатидже Асан Хасан– ул. Иван Вазов № 9 ,с. Стефан Караджа

  1. Атчегюл Юсеин Селим
  2. Назим Юсеин Салим

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Главиница, Дирекция МДТ при Емине Динчерова Мюмюн – Юрисконсулт за връчване на Акт за установяване на задължения по чл. 107 ал. 3 от ДОПК № 2794-1-1/24.02.2022г.

Адрес на офиса на Дирекция МДТ: гр. Главиница ул. Витоша № 44 ет. 1 ст. 102. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК същият ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Дата на окачване: 24.11.2022г.

Дата на смъкване: 07.12.2022г.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.