С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

                                                          № 132/23.11.2022г.

ДО: Наследници на Юсеин Исмаил Мустафа– с. Стефан Караджа

  1. Ана Асенова Игнатова
  2. Джеват Юсеин Исмаил
  3. Севгин Юсеин Исмаил
  4. Севгюл Юсеин Исмаил

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Главиница, Дирекция МДТ при Емине Динчерова Мюмюн – Юрисконсулт за връчване на Акт за установяване на задължения по чл. 107 ал. 3 от ДОПК № 2810-1-1/01.03.2022г.

Адрес на офиса на Дирекция МДТ: гр. Главиница ул. Витоша № 44 ет. 1 ст. 102. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК същият ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Дата на окачване: 24.11.2022г.

Дата на смъкване: 07.12.2022г.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.