Написано от Админ на .

 

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг,

 Кмета на Община Главиница Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, чрез  сключване на  договор за финансов лизинг при следните параметри:

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.08.2017г. /четвъртък/ от 16.00 часа в заседателна зала на Общински съвет гр. Главиница /ІV етаж/.

Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@glavinitsa.bg  до 04.09.2017г.

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница

 

 

Печат