- ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2019-2023 г. pdf


- ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2019-2023 г. pdf

- ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2016-2019 г. pdf


- ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2016-2019 г. pdf


 - ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2016-2019 г. pdf


 

- ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ - ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ( период 2019 – 2023 г.) pdf

- ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ - ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ( период 2016 – 2019 г.) pdf

 

 

Печат