▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

 

ПОКАНА
 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.09.2023 год. /сряда/ в заседателната зала ет.4 на Общинска администрация, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.09.2023 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в НЧ „Христо Ботев – 1940“ гр. Главиница при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Главиница за периода 2024-2026г.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

6. Разни

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт