▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА
 
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 17.07.2023 год. /понеделник/ в хотел Сириус Бийч к. к. Св. Св. Константин и Елена, свиквам изнесено заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 18.07.2023 год. /вторник/ от 10:00 часа, свиквам изнесено редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в хотел Сириус Бийч к. к. Св. Св. Константин и Елена при следния проекто – дневен ред:
 
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

6. Разни

 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт